Portál na českém internetu o neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátelích nejen pro neslyšící, nedoslýchavé a jejich přátele
 

  Jméno:   Heslo:  
 
 
 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Valná hromada

Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení. Ti volí ze svého středu členy výkonného výboru a kontrolního radu. Členy sdružení mohou být ti, kteří splňují podmínky členství dané Stanovami sdružení.

Správní složka

Výkonný výbor je složen ze 3 až 7 členů, ze svého středu volí tajným hlasování předsedu a místopředsedu sdružení. V čele výkonného výboru stojí předseda sdružení, dalším členem výkonného výboru je místopředseda. Kontrolní rada není členem výkonného výboru, ale je součástí správní složky.

Předseda: František Tichý

Místopředseda: Jan Wirth

Členové výkonného výboru: Robert Pilař

Webmaster: František Tichý